Intro
Tagalog • Tagalog

Paksa 3 Kalusugan

Edvard Munch©Munch-museet/Munch-Ellingsen gruppen/BONO 2006. O. Væring Eftf. Edvard Munch©Munch-museet/Munch-Ellingsen gruppen/BONO 2006. O. Væring Eftf.

Ang kalusugan ay ang kawalan ng karamdaman. Ang mga pananaw sa karamdaman ay maaaring magbago-bago sa iba’y-ibang panahon at sa iba’t-ibang lugar.

Ang website na ito ay pandagdag sa paksa 3 sa textbook. Dito, mas marami ka pang mababasa tungkol sa sumusunod na mga paksa:

  • Isang maikling kasaysayan ng mga berbisyong pangkalusugan sa Norway
  • Pagdadalang-tao
  • Sariling Pagpasya sa Pagpapalaglag
  • Kontrasepsyon
  • Mga pagbakuna para sa mga bata
  • Pagpili ng ospital
  • Mga Botika (chemist) at mga produktong makukuha mula sa mga botika.
  • Mga allergy

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no