Intro
Tagalog • Tagalog

Pagdadalang-tao (pagbubuntis)

Ang pagdadalang-tao ay binibilang sa dami ng linggo

Ang panahon kung kailan ikaw ay mas may pagkakataong magbuntis ay ang kalagitnaan ng iyong buwanang bisita (menstrual cycle). Ang pagbubuntis ay mula sa panahon na magsimulang lumaki ang napunlaang itlog sa sinapupunan hanggang sa oras na ipanganak ang bata. Ang pagdadalang-tao ay tumatagal ng 9 na buwan o 40 linggo. Ang pagdadalang-tao ay binibilang mula sa unang araw ng huling buwanang bisita ng babae, sa madaling salita, dalawang linggo bago ang aktuwal na pagtatalik ay maganap. Ang panganganak ay nagaganap mga 40 linggo matapos ang huling buwanang bisita ng babae.

©Berit Roald/Scanpix©Berit Roald/Scanpix

Ang karamihan sa mga kababaihan ay hindi dumadanas ng malalang problema habang nagdadalang-tao at sila’y nagluluwal ng malusog na sanggol. Sa pangkaraniwan, ang bawat babae sa Norway ay nagluluwal ng dalawang anak, at humigit-kumulang sa 55,000 bata ang ipinapanganak taun-taon.

Mga Sintomas

Ang unang senyales na ang babae ay maaaring nagdadalang-tao ay kadalasan ang pagkawala ng kaniyang buwanang bisita. Makakabili ka ng home pregnancy test (simpleng pangsuri sa pagkabuntis) sa isang botika (chemist) o maaari kang magdala ng sample ng iyong ihi sa doktor.

Ang babaeng nagdadalang-tao ay kadalasang nasusuka at masama ang pangangatawan sa unang tatlong buwan. Maaari rin na siya'y nanghihina at walang lakas. Ang ilan pang sintomas ay ang pananakit ng suso at dumidilim na kulay ng utong. Sa karamihan ng kababaihan, ang ika-4 hanggang sa ika-7 buwan ng pagdadalang-tao ang pinakamagandang panahon. Maraming kababaihan ang nakakaramdam ng kapunuan ng sigla sa panahong ito.

Ang foetus

Ang babaeng nagdadalang-tao ay mararamdaman na sumisipa ang foetus mula sa ika-4 o ika-5 buwan. Ang mga babaeng una nang nakapanganak ay madalas na nararamdaman ito ng mas maaga. Sa simula, ang pagkilos ng foetus ay mararamdaman nang ilang ulit lang sa isang linggo, ngunit sa di katagalan, araw-araw na itong mararamdaman.

Sa ika-7 buwan, ang foetus ay magtitimbang ng humigit-kumulang sa 1 kg at magsusukat ng 35 cm kahaba. Ganap na ang pagkabuo ng foetus at karaniwang nabubuhay ang sanggol kung ipanganak ito ngayon. Subalit, ito’y napaka-aga para ipanganak at mahalagang pangalagaan ng babaeng nagdadalang-tao ang kaniyang sarili. Kailangan na mag-ingat siya sa pagbibitbit ng mabibigat at labis na pagurin ang kaniyang sarili. Lalaki nang husto ang kaniyang tiyan patungo sa pagtatapos ng kaniyang pagdadalang-tao. Tuloy-tuloy na bibigat ang timbang nga babae. Maaaring kakapusin siya sa paghinga. Ito’y dahil tumutulak ang foetus sa kaniyang diaphram.

Lalaki nang husto ang foetus sa mga huling buwan ng pagbubuntis. Sa ika-8 buwan magtitimbang ito ng humigit-kumulang sa 3 kg. Sa huling buwan ng pagbubuntis iikot ang foetus at ang ulo nito’y pupuwesto sa baywang ng babae. Ang lahat ay inihahanda na para sa panganganak. Makalipas ang 40 linggo, ipapanganak na ang bata. Ang karaniwang timbang sa pagluwal ng mga sanggol sa Norway ay 3.6 kg.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no