Intro
Tagalog • Tagalog

Sariling Pagpasya sa Pagpapalaglag

Sa Norway, may karapatan ang babae na magpalaglag bago matapos ang ika-12 buwan ng pagdadalang-tao. Taun-taon may humigit-kumulang sa 13,000 na pagpapalaglag sa Norway. Ang babae na nagnanais na magpalaglag ay kailangang makipag-ugnayan sa kaniyang regular na doktor para maisangguni sa isang ospital.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no