Intro
Tagalog • Tagalog

Mga Botika (chemist) at mga produktong makukuha mula sa mga botika.

Ang mga botika sa Norway ay pagmamay-aring pribado. Maraming botika ang kabilang sa grupo ng mga botika. Nagtatrabaho sa mga botika ang mga parmasyutiko at iba pang mga taong nakapagsanay sa medisina at sa paggamit ng medisina. Ang mga taong nagtatrabaho sa botika ay makakatulong sa atin na mahanap ang tamang mga gamot at iba pang bagay na kailangan natin. Makakapagbigay sila ng mahusay na payo sa paggamot sa maliliit na problema at sa mapangontrang gamot.

Sa botika makakabili ka ng gamot, bitamina, iba't-ibang mga cream, mga pang-kontrasepsiyon, pangsuri sa pagkabuntis (pregnancy test), iba't-ibang bagay na panglunas sa mga hiwa, sugat at pananakit, mga gamit pang-kalinisan, at gamit sa banyo., mga sugat, iba't-ibang mga cream, mga pang-kontrasepsiyon, pangsuri sa pagkabuntis (pregnanaata

Ang ilan sa mga produktong nabibili sa botika ay mabibili din sa mga grocery at gasolinahan. Isang halimbawa ng mga ito ay ang pangkaraniwang gamot sa sakit ng katawan.

Dapat tayong magtabi sa bahay ng ilan sa mga produktong nakukuha sa botika. Narito ang ilan sa mga produktong ito:

  • mga plaster
  • mga disinfectant para sa paglilinis ng mga hiwa, sugat at mga pananakit
  • pangkaraniwang gamot sa sakit ng katawan
  • mga gauze bandage
  • mga sterile compress
  • mga nose drops

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no