Intro
Tagalog • Tagalog

Mga allergy

Minsan naaapektuhan ang katawan ng mga bagay na hindi naman talaga mapanganib. Kabilang sa mga epektong ito ay naluluha at makating mata, tumutulong ilong, makating lalamunan, pamamantal ng balat, pangangati, pamamaga, at hirap sa pag-ihi o pagdumi (fluid retention). Kabilang sa mga bagay na nakakapagdulot ng mga nasabing epekto ay mga pagkain, mga panglinis, lumilipad na pollen (mula sa halaman), alikabok at mga hayop.

©Birger Areklett/Samfoto©Birger Areklett/Samfoto

Maraming tao ang nagkakaroon ng allergic reaction (epekto mula sa allergy) sa pollen ng iba't- ibang uri ng damo, birch at mga puno. Ang pollen na nagmumula sa mga halaman na ito ay pinakamarami sa tagsibol at tag-init. Ang iba’t-ibang halaman ay namumulaklak ng magkakaibang panahon, at ang hangin at lagay ng panahon ay nagtatakda sa paparoonan ng mga pollen. Magiging mahusay na gawin ang alamin kung ano ang babala sa pollen sa inyong lokal na pahayagan.

Humigit-kumulang sa 40% ng populasyon ng Norway ay may isang uri ng allergy. May mga gamot na idinisenyo para labanan ang mga allergy. Hindi mo kakailanganin ang reseta para sa ilang gamot at makakahingi ka ng tulong sa botika na makahanap ng tamang gamot. Ang iba pang gamot ay nangangailangan ng reseta ng doktor. Sa anu’t-ano man, mahusay na magpatingin sa iyong doktor para mabigyan ng diagnosis. Ang ibang gamot ay nakakagaan sa mga allergy, hal. mga tableta, samantalang ang iba ay gumagamot sa mga sintomas, hal. mga ispray para sa ilong, at mga pamatak sa mata.

Kapag lumipat ka ng tirahan, maaaring makaranas ka ng ilang mga allergy na hindi mo pa nararanasan. Maaaring idulot ito ng paglapit o pagdikit sa mga di-kilalang bagay sa paligid, bagong pagkain, atbp.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no