Intro
Tagalog • Tagalog

Paksa 2 Demokrasya, pagkawanggawa at paghahalaga

Demokrasya

Ang Norway ay isang demokrasya. Ang demokrasya ay nangangahulugang pamahalaang kinatawan. Ang bansa ay pinamumunuan ng mga pulitiko na ihinalal ng taongbayan, at ang nakakarami ang nagpapasiya. Sa ganitong paraan, ang taongbayan ang may hawak ng kapangyarihan.

May halalan na ginaganap sa Norway bawat dalawang taon. Isang pangkalahatang halalan ang ginaganap bawat apat na taon.

Sa pangkalahatang halalan, Naghahalal ang taongbayan ng mga kinatawan sa Storting, ang parlamento ng Norway. Ang mga halalan para sa lokal na pamunuan at sanggunian ng county ay ginaganap din bawat apat na taon.

Ang website na ito ay pandagdag sa paksa 2 sa textbook. Dito, mas marami ka pang mababasa tungkol sa sumusunod na mga paksa:

  • Kasaysayan ng Norway: Ikalawang Digmaang Pandaigdig
  • Ang Storting
  • Mga partidong pulitikal
  • Ang pamahalaan
  • Ang sistema ng batas sa Norway
  • Pakapantay-pantay ng mga kasarian
  • Ang monarkiya
  • Ang pambansang araw ng Norway
©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no