Intro
Tagalog • Tagalog

Mga partidong pulitikal

Maraming iba’t-ibang partidong pulitikal sa Norway. Mayroon kaming multiparty (marami) system. Kapag boboto ang mga tao, marami silang alternatibong pagpipilian. 21 partido ang tumayo para sa pangkalahatang halalan noong 2005 at 7 sa kanila ang may mga kinatawan na naihalal sa Storting. 76.7% ng mga taong makakaboto ay bumoto noong halalan na ito.

Nagpapalabas ng mga manifesto ang mga partido bago ang bawat halalan. Dito isinusulat nila ang mga isyu na nais nilang asikasuhin habang nakaupo sa parlamento, sa ibang salita, sa susunod na apat na taon.

Madali nating maikakategorya ang pinakamalalaking partida bilang ang mga sumusunod:

Mga partidong Socialist (Sosyalista)

  • Ang Red (R)
  • Ang Socialist Left Party (SV)
  • Ang Labour Party (DNA)

Mga partidong Conservative (Konserbatibo)

  • Ang Centre Party (SP)
  • Ang Christian Democratic Party (KrF)
  • Ang Liberals (V)
  • Ang Conservative Party (H)
  • Ang Progress Party (FrP)

Narito ang mga partidong naka-ayos sa isang axis mula kaliwa pakanan.Narito ang mga partidong naka-ayos sa isang axis mula kaliwa pakanan.

Torstein Dahle ©Arash a. Nejad/ScanpixTorstein Dahle ©Arash a. Nejad/Scanpix
logo RV

Ang Red (R) ay isang partidong kapwa sosyalista at rebolusyonaryo. Naniniwala ang partido na mahalaga ang rebolusyon upang lumikha ng lipunang sosyalista kung saan ang pangsariling pagmamay-ari ay inalis.

Pinuno ng partido: Torstein Dahle

Bilang ng mga kinatawan sa Storting 2005–2009: 0


Kristin Halvorsen ©Bjørn Sigurdsøn/ScanpixKristin Halvorsen ©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix
logo SV

Ang Socialist Left Party (SV) ay tinatawag ang sarili bilang isang partidong sosyalista. Nais nila ang mas matapang na pamamahalang pulitikal sa lipunan, ang radikal na muling pagpapamudmod ng benepisyo sa lipunan, at interisado sa mga isyung may kinalaman sa kalikasan.

Pinuno ng partido: Kristin Halvorsen

Bilang ng mga kinatawan sa Storting 2005–2009: 15


Jens Stoltenberg ©Bjørn Sigurdsøn/ScanpixJens Stoltenberg ©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix
logo AP

Ang Labour Party (DNA) tinatawag ang sarili bilang partidong demokratikong sosyalismo. Nais nilang baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng unti-unting pagbabago. Nais nilang pantayin ang mga kahinaan ng lipunan at pabor sila na ang Estado ay may mas malaking pananagutan sa edukasyon at sa pangangalaga ng kalusugan.

Pinuno ng partido: Jens Stoltenberg

Bilang ng mga kinatawan sa Storting 2005–2009: 61


Åslaug Marie Haga ©Trond Solberg/ScanpixÅslaug Marie Haga ©Trond Solberg/Scanpix
logo SP

Ang Centre Party (SP) ay inuuna ang mga mamamayan, mga kabukiran at ang kalikasan. Ang kabuuan ng Centre Party ay mga nagsasalita tungkol sa mga isyu na nakakaapekto sa mga kabukiran, at mga pangunahing industriya (pagsasaka, pangangahoy at pangingisda). Ang partido ay masigasig na tagasuporta ng estadong mapagkawanggawa at nais na mapanatili ang mga benepisyong pangkawanggawa.

Pinuno ng partido: Åslaug Marie Haga

Bilang ng mga kinatawan sa Storting 2005–2009: 11


Dagfinn Høybråten ©Knut Falch/ScanpixDagfinn Høybråten ©Knut Falch/Scanpix
logo KrF

Ang pangunahing paghahalagang Pang-Kristiyano ay sentro para sa Christian Democratic Party (KrF). Ang mahahalagang isyu para sa KrF ay ang edukasyon at patakarang pang-pamilya, isang patakarang mapangpigil sa alak, at positibong pananaw sa simbahan.

Pinuno ng partido: Dagfinn Høybråten

Bilang ng mga kinatawan sa Storting 2005–2009: 11


Lars Sponheim ©Knut Falch/ScanpixLars Sponheim ©Knut Falch/Scanpix
logo V

Ang Liberals (V) tinatawag ang sarili bilang partidong makalipunang liberal. Sila’y interisado sa kapwa karapatang indibidwal at mga pananagutan ng lipunan. Sila’y pabor sa sistema sa pagkawanggawa ng Estado pati na sa pribadong negosyo at industriya.

Pinuno ng partido: Lars Sponheim

Bilang ng mga kinatawan sa Storting 2005–2009: 10


Erna Solberg ©Bjørn Sigurdsøn/ScanpixErna Solberg ©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix
logo H

Ang Conservative Party (H) naniniwala na napakahalaga ng ekonomiya at pribadong pagmamay-ari sa paggawa ng pagkawanggawa at kalayaan. Gayunpaman, ang partido ay tagasuporta ng mga planong pangkawanggawa ng Estado.

Pinuno ng partido: Erna Solberg

Bilang ng mga kinatawan sa Storting 2005–2009: 23


Siv Jensen ©Geir Otto Johansen/ScanpixSiv Jensen ©Geir Otto Johansen/Scanpix
logo FrP

Ang Progress Party (FrP) ay tinatawag ang sarili bilang partidong maka-pagkamalaya. Ang mga pangunahing isyu kung saan interisado ang partidong ito ay sa mas mababang buwis at mga ipinapataw na multa, at mas kaunting pamamahala ng Estado. Nangangampanya rin ang partido para sa mas mahigpit na patakaran sa imigrasyon.

Pinuno ng partido: Siv Jensen

Bilang ng mga kinatawan sa Storting 2005–2009: 38

Talakayin ang mga pagkakatulad at pagkaka-iba ng iba’t-ibang partidong pulitikal.
Sa Norway, mayroon kaming multiparty system. Ano ang epektong mayroon ito sa pagpapatakbo ng bansa?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no