Intro
Tagalog • Tagalog

Ang sistema ng batas sa Norway

Ang Storting

Ang Storting ang gumagamit ng kapangyarihang lehislatibo sa Norway. Ito’y nangangahulugan na ang Storting ang siyang nagpapasa ng mga pormal na batas (mga kautusan, mga direktiba, at mga regulasyon).

Proteksiyong legal

Sa Norway tinatamasa natin ang proteksiyon ng batas. Ito’y nangangahulugan na walang sinuman ang maaaring mahatulan o maparusahan nang walang batayan para sa batas na ito.

©Jarl Fr. Erichsen/Scanpix©Jarl Fr. Erichsen/Scanpix

Mga probisyon para sa kaparusahan

Maraming batas ang may probisyon para sa kaparusahan na nakakabit sa mga ito. Ito’y nangangahulugan na itinatadhana ng batas ang mga kaparusahan kapag hindi sinunod ang batas.

Kriminalidad

Ang kriminalidad ay nangangahulugan na ang isa sa mga probisyong ito ay hindi sinusunod. Upang maging kriminal ang isang pagkilos, kailangang itinakda ng batas na ang pagkilos ay maaaring maparusahan.

Patuloy na nagbabago ang lipunan kaya, kung ano ang maaaring parusahan ay nagbabago-bago sa itinatagal ng panahon. Hanggang 1972, halimbawa, ilegal para sa isang lalaki at babae na magsama nang hindi ikinakasal. Noong 2002, 17% ang mga nasa edad 16-79 ay nagsasama nang hindi kasal.

Ang bilang ng naitalang krimen ay malaki ang itinaas sa nakaraang mga taon. Ang bilang ng mga kasong inimbestigahan ay humigit sa doble sa pagitan ng 1980 at 2000. Ang mga panloloob, pagnanakaw at iba pang krimen sa pananalapi ay tumala ng 67.2% ng mga inimbestigahang krimen noong 2001. Ang krimen na may karahasan at tumala ng 7.5%, samantalang ang mga krimen na may kinalaman sa droga ay tumala ng 14.2%. Mahigit sa 40% ng mga taong kinasuhan at pinarusahan para sa mga krimen ay mga nakababata sa pagitan ng mag edad na 18 at 25 taon gulang. Ang karaniwang mga krimen na isinasagawa ng mga kabataang ito ay pagnanakaw, panloloob at paninira ng pagmamay-ari ng iba. Ang pinakapangkaraniwang dahilan ng pagkakakulong sa Norway ay ang pagmamaneho nang lasing, sa ibang salita, ang isang tao na nagmamaneho ng sasakyan matapos na maka-inom.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no