Intro
Tagalog • Tagalog

Ang pambansang araw ng Norway

Ang pambansang araw ng Norway ay ika-17 ng Mayo. Ang araw ay ipinagdidiwang para gunitain ang ika-17 ng Mayo 1814 nang makamit ng Norway ang kaniyang konstitusyon. Karaniwang magdamit para sa pambansang araw. Maraming tao ang nagsusuot ng “bunad” o iba pang pambansang kasuotan. Ang mga parada ng mga bata ay ginaganap sa umaga. Ang mga batang mag-aaral ay naglalakad sa parada habang nagwawagayway ng watawat ng Norway at kumakanta. Sa maraming lugar, tumutugtog ang mga banda sa mga parada. Sa kinahapunan, madalas na may mga talumpati at mga kaganapan sa mga paaralan, mga plasa, at sa mga sentro ng bayan o lungsod. Ang ika-17 ng Mayo ay kilala din bilang araw ng mga bata.

©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix

Ang pambansang awit ng Norway

Sa Norway, ang pambansang araw ay tinatawag na araw ng mga bata. Sa papaanong paraan isinasagawa ng ibang bansang iyong kilala ang pagdiriwang sa kani-kanilang mga pambansang araw?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no