Intro
Tagalog • Tagalog

Paksa 1 Mga Imigrante sa Norway

Ipinapakita ng ilustrasyon kung sa aling mga bansa nanggaling ang mga imigranteng dumating sa Norway makalipas ang 1940. Ito ay isang pinasimpleng pangkalahatang pananaw.

Ang website na ito ay pandagdag sa paksa 1 sa aklat-aralin. Dito, mas marami ka pang mababasa tungkol sa sumusunod na mga paksa:

  • Mga pahintulot sa paninirahan (residence permits)
  • Muling pagsasama ng pamilya
  • Programa sa pagsisimula
  • Pagsasanay sa wikang Norwegian: mga karapatan at tungkulin
  • Pagsasanay sa wikang Norwegian: tatlong magkakaibang track (paraan)
  • Kasaysayang Norwegian: imigrasyon at emigrasyon
  • Maraming wika – dalawang uri ng nakasulat na Norwegian
©James Schnef/Getty Images©James Schnef/Getty Images

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no