Intro
Tagalog • Tagalog

Pagsasanay sa wikang Norwegian: tatlong magkakaibang track

Lahat ng pagsasanay sa wikang Norwegian para sa mga imigranteng nasa edad na ay may sinusunod na syllabus. Ang syllabus na ito ay inaprubahan ng Storting. (Parlamento ng Norway). Itinatadhana ng syllabus ang mga paksa na kailangang ituro at ang mga hangarin sa karunungan na dapat maabot ng mga kalahok. Ang pangunahing hangarin ng pagsasanay ay matuto ang mga kalahok ng Norwegian at makakuha ng simpleng kaalaman tungkol sa lipunang Norwegian.

Maaaring sundin ng mga kalahok ang pagsasanay sa tatlong magkakaibang track, batay sa kanilang sariling wika at naunang edukasyon. Ang mga kalahok ay maaaring lumipat mula sa isang track patungo sa isa pa sa itatagal ng pagsasanay. Ang layunin ay maunawaan ang Norwegian, nakasulat o binigkas, at ang makapagsalita at makapagsulat ng Norwegian.

Track 1

Ang track na ito ay angkop sa mga kalahok na kaunti o walang edukasyon. Ang ilang mga kalahok ay hindi makabasa o makasulat sa sarili nilang wika.

Track 2

Ang track na ito ay angkop sa mga kalahok na may kaunting edukasyon.

Track 3

Ang track na ito ay angkop sa mga kalahok na may mahabang edukasyon. Maraming may matataas na pinag-aralan.

Matapos na makumpleto ang pagsasanay maaari nang maupo sa isang pagsusulit. Apat na pagsusulit ang inihanda na may magkakaibang antas ng hirap: Norwegian exam 1, Norwegian exam 2, Norwegian exam 3, at Norwegian exam 4.

Makikita ang buong syllabus sa website ng VOX.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no