Intro
Tagalog • Tagalog

Kasaysayang Norwegian: imigrasyon at emigrasyon

Imigrasyon

©Scanpix©Scanpix

Ang Norway ay naging tahanan para sa napakaraming minoryang lipi (ethnic group) sa mahabang panahon. Ang mga Sámi ay dalawang libong taon nang naninirahan sa Hilagang Norway at may ilang daang taon nang nagpupunta ng Norway para magtrabaho. Ang mga unang imigrante na nagtungo dito para magtrabaho, ay nagmula sa mga kalapit na bansa at sa Kanlurang Europa. Ngayon, ang mga tao na nagmumula sa 200 iba't-ibang bansa ay naninirahan dito.

Ang ekonomiya ng Norway ay humusay magmula noong 1960. Nagkaroon ng pangangailangan sa manggagawa at maraming tao ang dumating mula sa ibang mga bansa para maghanap ng trabaho. Ang mga unang tao na dumating ay nagmula sa Europa, ngunit magmula noong 1970, marami rin ang mga nagmula sa Asia, Africa, at Latin America. Maraming Pakistani at Turks ang nagpunta dito para magtrabaho, at marami pa rin sa kanila ang naninirahan dito. Noong 1975, itinigil ang imigrasyon dahil tumataas ang kawalan ng trabaho at naging mahirap ang paghanap ng pabahay para sa lahat ng dumadating dito.

Ngayon, ang mga tao mula sa mga bansang EEA ay makakakuha ng pahintulot sa paninirahan at pahintulot sa pagtrabaho sa Norway. Posible rin para sa mga dalubhasa sa mga propesyon na kailangan ng Norway na makakuha ng pahintulot sa pagtrabaho. Sa nakaraang mga taon, marami sa mga naghahangad ng santuwaryo ay nakarating din dito mula sa maraming bahagi ng mundo. Ang mga tao na kailangang lumikas mula sa digmaan at kaguluhan ay maaaring mag-apply ng santuwaryo sa Norway.

Emigrasyon (pag-alis sa sariling bansa)

©Norsk Folkemuseum©Norsk Folkemuseum

Nag-emigrate din ang mga Norwegian papuntang ibang bansa. Noong huling bahagi ng 1800 at sa simula ng 1900, halos 800,000 na Norwegian ang nag-emigrate papuntang USA. Mahina ang ekonomiya ng Norway noon at mahirap na makahanap ng trabaho. Marami ang nangarap na makapagsimula ng bagong buhay sa USA. Narinig nila na maraming pagkakataon doon. Nakita ng maraming tao na mahirap ang buhay sa bagong bansa na ito, ngunit umasenso din naman ang karamihan.

Ngayon, maraming Norwegian ang nagtatrabaho o nag-aaral sa ibang bansa. Gumugugol sila ng panahon sa pagkilala sa ibang kultura at marahil para matuto ng bagong wika. Ang mga nakababatang Norwegian na nasa edad na ay madalas na gumugugol ng ilang buwan o isang buong taon sa pagbibiyahe paikot ng mundo upang makita at maranasan ang ibang mga bansa at kultura.

Ang pinakahuling mga emigrante mula sa Norway ay yung mga bumibiyahe papunta sa mas maiinit na bansa sa mas mahaba o mas maikling panahon. Maraming mga pensiyonado ang nagnanais na makaiwas sa lamig ng tagniyebe ng Norway. Ang ilan ay lumilipat, halimbawa sa Spain, nang permanente, samantalang ang iba ay naninirahan doon habang tagniyebe at bumabalik sa Norway habang tag-init.

Hininto ng Norway ang imigrasyon noong 1975. Paano natin mapapaliwanag ang pagtaas ng populasyon ng mga imigrante mula noon?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no