Intro
Tagalog • Tagalog

Paksa 4 Paaralan, edukasyon at pagkamit ng mga kwalipikasyon

Nasasaklaw ng sistema sa edukasyon ng Norway ang lahat mula sa nursery hanggang sa mga unibersidad at mg kolehiyo. Ang primary (grade school) at lower secondary (high school) ay tumatagal ng 10 taon at compulsory (kinakailangan ng lahat) ito para sa lahat. Karamihan sa mga mag-aaral ay pumapasok sa pampublikong paaralan; 2% lang ng mga kabataan ang pumapasok sa pribadong paaralan. Ang upper secondary (general/vocational) na pag-aaral ay hindi compulsory, gayunman, 95% ng mga teenager ay nagpapatuloy sa upper secondary matapos ang kanilang compulsory na pag-aaral Ang mga paaralang pampubliko sa Norway ay libre, gayun din ang upper secondary, mga kolehiyo, at mga unibersidad.

©Mathias Tunger/All Over Press©Mathias Tunger/All Over Press

Ang website na ito ay pandagdag sa paksa 4 sa textbook. Dito, mas marami ka pang mababasa tungkol sa sumusunod na mga paksa:

  • Edukasyon para sa primary at lower secondary
  • Edukasyon para sa primary at lower secondary para sa may-edad na
  • Mga unibersidad at kolehiyo
  • Pag-apruba sa mga kwalipikasyon para sa dayuhan at kwalipikasyong pang-bokasyonal
  • Ang State Educational Loan Fund (Pautang ng estado para sa pag-aaral)
  • Edukasyong upper secondary para sa may-edad na
  • Maikling kasaysayan ng edukasyon sa Norway

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no