Intro
Tagalog • Tagalog

Edukasyon para sa primary at lower secondary para sa may-edad na

Ang mga may-edad na ay may karapatan sa edukasyong primary at lower secondary kung hindi pa nila natatapos ang edukasyong primary at lower secondary. Walang bayad ang edukasyon na ito, gayunman kailangan ng mga mag-aaral na magbayad para sa kanilang mga aklat at ibang gamit sa pag-aaral.

Ang edukasyong primary at lower secondary para sa mga may-edad na ay sumasaklaw sa mga aralin na ito:

  • Norwegian
  • English
  • Mathematics (matematika)

Bilang karagdagan dito, kailangang pumili ng dalawang oral subject (aralin na kailangan magsalita) mula sa sumusunod na aralin:

  • Social Studies (araling panlipunan)
  • Nature studies
  • Christian Knowledge, Religious and Ethical Education (KRL)

Ang lokal na kinauukulan ang may pananagutan sa pagsasa-ayos ng edukasyong primary at lower secondary para sa mga may-edad na. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na kinauukulan para sa karagdagang impormasyon.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no