Intro
Tagalog • Tagalog

Mga unibersidad at kolehiyo

Unibersidad ng Oslo ©Håkon Mosvold Larsen/ScanpixUnibersidad ng Oslo ©Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Mayroong mga unibersidad at mga kolehiyo ng unibersidad sa ilang mga bahagi ng Norway. Ang ilan ay pribado at ang ilan naman ay pinatatakbo ng estado. Ang mga pinatatakbo ng estado ay libre. Makikita mo kung saan matatagpuan ang mga institusyon ng mataas na edukasyon na ito sa mapa ng Norway sa may kanan.

Bilang pangunahing patakaran, kinakailangan na isang tao ng mga pangunahing kwalipikasyon para matanggap bilang mag-aaral ng mataas na edukasyon sa isang unibersidad o kolehiyo ng unibersidad. Ang mga kurso na maaaring makuha ng isang mag-aaral ay karaniwang umaasa sa mga marka na kaniyang nakuha sa lower secondary na paaralan.

Nagpasiya ang Storting (Parlamento ng Norway) na ang mga unibersidad at mga kolehiyo ng unibersidad ay tatanggap din ng mga may-edad nang mga aplikante na walang taglay na pormal na kwalipikasyong kinakailangan para makapasok sa mataas na edukasyon sa Norway. Kinakailangan na magtaglay ang mga aplikante ng di-pormal na kwalipikasyon na tinatasang nasa katumbas na halaga. Ang mga kwalipikasyong di-pormal ay binubuo ng lahat ng karunungan na nakuha natin sa pagtatrabaho nang bayad o hindi, sa mga kurso, pagtuturo, mga gawaing panglibangan at pagboboluntaryo. Ang aplikante ay kinakailangan na may edad na 25 taon o higit pa kung ang di-pormal na kwalipikasyon ang magiging batayan ng pagtanggap. Kung papasa sa pagsusulit para sa isang kurso na tatagal ng hindi bababa sa isang taon, ito ang magbibigay ng pangkalahatang minimum na pangangailangan para makapasok sa masa mataas na edukasyon sa Norway.

Ang mga di-pormal na kwalipikasyon na may patunay na papeles ay maaari rin na magpahintulot sa mag-aaral na kumuha ng abridged (pinaikli) na kurso o maging exempted (hindi kailangan na kumuha) sa ilang mga pagsusulit at mga pagsubok.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no