Intro
Tagalog • Tagalog

CV

Ang CV ay isang dokumento na panandaliang isinasaad ang iyong karanasan at kwalipikasyon sa trabaho. Nagbibigay ang CV ng impormasyon sa mga potensiyal na nagpapatrabaho. Kapag tayo’y nag-aapply para sa isang trabaho, kapwa natin ipinapadala ang aplikasyon at CV.

Dapat na nilalaman ng CV ang sumusunod na impormasyon:

  • Personal na detalye
  • Karanasan sa trabaho
  • Edukasyon
  • Iba pa: halimbawa, mga posisyon na may pagtitiwala na ating hinawakan, boluntaryong gawain kasama ng mga organisasyon, mga kakayahan sa computer, mga kursong kinuha natin, mga hobby (pampalipas-oras), mga paggawang pangangalaga, at ang mabubuti tungkol sa atin
  • Mga referee (mga taong mapagtatanungan)

Kapag inililista ang ating karanasan sa trabaho, lagi nating unang ililista ang huling trabaho natin at sundan ng mga naging trabaho sa nakaraan. Ganito rin ang ginagawa kapag inililista ang ating edukasyon. Makakakita ka ng ilang halimbawa ng mga CV sa kanan

Bakit mahalagang maganda tingnan at maliwanag ang pagkaka-ayos ng isang CV?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no