Intro
Tagalog • Tagalog

Pagsisimula ng iyong sariling kumpanya

May mga pamamaraan ang estado para sa mga taong nagnanais na magsimula ng sarili nilang kumpanya. Sa maraming pagkakataon, maaaring tumanggap ng pinansiyal na suporta sa loob ng panahong nagsisimula. Maraming libreng website ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kinakailangan, mga patakaran at mga pamamaraan sa suporta.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no