Intro
Tagalog • Tagalog

Mga Pagsasangla ng ari-arian

Karamihan sa mga tao ay humihiram sa bangko kapag nais nilang bumili ng bahay. Normal lamang na hingin ng bangko na may sariling pera (kapital) ang mamimili para hindi nila hihiramin ang buong halaga na aabutin ng pagbili ng bahay. Subalit, may ibang patakaran ang mga bangko. Ang interes na kailangan bayaran ng nangungutang ay batay sa porsiyento ng halaga ng ari-arian na hiniram.

Mainam na alamin muna ang mga tadhana’t kondisyon ng ilang mga banko bago mangutang. Maapektuhan ng pagsasangla ang pananalapi ng iyong pamilya sa mahabang panahon. Mainam din na alamin kung may mga plano para sa pagpapautang ang inyong lokal na kinauukulan na maaari mong mapakinabangan. Ang Husbanken ay may mga natatanging planong pautang para sa mga nakababata at iba pang nangangailangan ng tulog sa pagbili ng bahay. Ang mga planong ito ay pinamumunuan ng lokal na kinauukulan.

May dalawang uri ng pagsasangla/pautang:

  • annuity loan
  • serial loan

Ang Annuity loan

Sa annuity loan ang halaga ng mga paghulog (installments) ay hindi nagbabago hanggang sa matapos ang pagbabayad, ito ay kung hindi magbabago ang halaga ng interes (interest rate). Sa una pa lang, ang bahagi ng interes at mataas at ang binabayarang bahagi ng hulog ay mababa lang. Habang binabayaran ang pautang, ang bahagi ng interes ay bumababa at ang bahagi ng pautang ang tumataas. Kapag nagbago ang halaga ng interes, nagbabago din ang halaga ng paghulog. Nananatiling walang pagbabago ang itatagal ng pautang (loan period). Ang kabuuang halaga ng interes ay mas mataas para sa annuity loan kaysa sa serial loan. Karamihan ng mga tao ay pinipili ang annuity loan dahil mas mababa ang buwanang halaga sa simula.

Ang Serial loan

Sa serial loan, ang bahagi ng interes ay hindi nagbabago hanggang matapos ang pagbabayad. Ang halaga ng interes, gayundin ang halaga ng hinuhulog, ay bumababa habang iyong binabayaran ang pautang. Ang kabuuang halaga para sa serial loan ay mas mababa kaysa sa annuity loan dahil mas mataas ang iyong binabayaran sa simula pa lang ng panahon ng pagbabayad.

Narito ang halimbawa na nagpapakita sa mga halaga ng interes sa pagitan ng serial loan at annuity loan. Ang halaga ng pautang ay NOK 1,000,000 sa kapwa kaso, ang interes ay 4% at ang panahon ng pagbabayad ay 25 taon.

Karamihan sa mga website ng mga bangko ay may pangkalkula ng interes. Pinahihintulutan nito na ikaw ay magpasok ng iba’t-ibang halaga ng pautang at panahon ng pagbabayad. Kakalkulahin nito ngayon kung magkano ang iyong kailangan na bayaran buwan-buwan. Maaari mo rin gawin ang kabaligtaran nito, sa madaling salita, ipasok kung magkano ang iyong maibabayad sa bangko buwan-buwan at alamin kung gaano katagal ang magiging panahon ng pagbabayad.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no