Intro
Tagalog • Tagalog

Mga budget (panustos na salapi)

Ang isang budget ay naglilista sa mga kinikita at ginagastos sa isang tukoy na panahon. Kapwa mga pamilya at mga kumpanya ay naghahanda ng mga budget. Maraming pamilya ang naghahanda ng budget buwan-buwan. Ginagawa nitong mas madali ang pagplano sa paggamit ng pera.

Narito ang halimbawa ng budget ng isang pamilya:

Enero 2006

KinitaMga gastusin
Sahod, Laila15.000Mortgage7.500
Sahod, Karim15.000Pautang sa sasakyan 2.800
Panggugol sa benepisyo ng bata970Pautang sa mag-aaral1.500
Nursery school2.500
Singil ng lokal na kinauukulan1.000
Kuryente1.200
Gasolina1.300
Tiket sa bus750
Seguro1.000
Pahayagan400
Kalusugan300
Pagkain 4.000
Telepono 1.000
Damit1.000
Mga bakasyon at aktibidad na panglibangan3.000
Ipon 1.500
Kabuuang kinita: 30.970Kabuuan ng mga gastusin30.750

Talakayin ang kinikita at ginagastos ni Karim at Laila.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no