Intro
Tagalog • Tagalog

Paksa 7 Istraktura ng populasyon at kalikasan

18,000 nang nakaraan nang ang Norway ay nababalot ng yelo. Dahan-dahan itong naging mas mainit, natunaw ang yelo at ang unang mga taong dumating dito ay naglakad sa yelo mula sa Germany halos 11,000 taon nang nakaraan Nabuhay sila sa pamamagitan ng pangangaso Gumamit sila ng mga bato para gumawa ng kagamitan at damit na gawa mula sa balat ng mga hayop Tinatawag natin ito na Panahon ng Bato (Stone Age).

Sa pagdaan ng panahon, uminit ang klima at lumago ang malalaking kagubatan. Nagsimulang taniman ng mga tao ang lupa at nag-alaga ng mga napapaamong hayop. Natuto silang magsulsi at maghabi, at gumawa ng damit mula sa buhok ng tupa. Gumawa sila ng mga patalim, palakol at iba pang gamit na gawa sa bakal. Ang magkakamag-anak ay sama-samang naninirahan. Ang lolo ang pinakapinuno sa sakahan. Ang malaking pamilyang tulad na ito ay tinatawag na angkan (clan). Ang lahat ay binibigyan ng seguridad, proteksiyon at tulong ng kanilang angkan. Ang mga di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga angkan ay nilulutas ng isang uri ng korte na tinatawag na thing, o “ting” sa Norwegian. Ang ibang angkan ay naging mayaman at makapangyarihan, at nakipagkalakal sila sa ibang mga tao sa Europa.

Noong 793, Sinalakay ng mga Norwegian ang monasteryo sa isla ng Lindisfarne na nasa silangang baybayin ng Northern England. Sa unang pagkakataon, ang mga tao na mula sa Nordic na rehiyon ay may mahalagang papel na ginampanan sa kasaysayan ng Europa. Ang mga Swede, Danes at Norwegian ay may mahuhusay na barko at sila’y lumayag sa malalayong lugar. Tinawag silang mga Viking. Sila’y nakipagkalakalan, nagnakaw, nanlaban at nanguha ng mga alipin. Ang mga Viking ay may sariling relihiyon at maraming diyos. Maraming Viking ang lumisan ng Norway at nanirahan sa ibang lugar.

©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

Ang website na ito ay pandagdag sa paksa 7 sa textbook. Dito, mas marami ka pang mababasa tungkol sa sumusunod na mga paksa:

  • Transportasyon
  • Ang mga Sámi
  • Langis
  • Pampublikong karapatan na daanan (Allemannsretten)
  • Pamimingwit
  • Mga pangkaraniwang hayop sa Norway

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no