Intro
Tagalog • Tagalog

Transportasyon

Ang Norway ay isang mahaba, makitid na bansa. May mga lugar na may matataas na bundok, malalawak na kagubatan at lawa, at malalalim na fjords.

Noong unang panahon, hindi madali ang magbiyahe sa palibot ng Norway, ngunit ngayon ay may mga kalye nang nailatag sa halos buong bansa. May napaka-unlad na network ng mga sasakyang pampubliko. Kabilang sa mga sasakyang pampubliko ang mga bus, mga tren, mga ferry na pangpasahero, ferry na pangsasakyan at mga eroplano.

©Kjell Herskedal/Scanpix©Kjell Herskedal/Scanpix

May 50,00 isla sa baybayin ng Norway at may 2,000 sa mga ito ang may naninirahan. Ang ilang mga isla ay may nakakabit na tulay sa punong isla, samantalang ang iba ay nauugnay lamang sa pamamagitan ng mga ferry. Sa nakaraang mga taon, ang mga daanang pang-ilalim ng lupa (underground tunnels) na nag-uugnay sa ilang mga isla sa punong-isla ay itinayo rin. Kung ikaw ay bibyahe sa pamamagitan ng kotse, tren o bus sa Norway madalas na dadaan ka sa mga tunnel.

Kung nais mong alamin ang mga oras ng pag-alis, pagdating, mga hinihintuan at iba pang tulad nito para sa pampublikong gamit ng transportasyon sa Norway, mabibisita mo ang mga website na tulad ng NSB, rutebok.no o iba pang pagmamay-ari ng iba’t-ibang kumpanya ng transportasyon.

Karamihan sa mga kalye sa Norway ay pagmamay-ari ng publiko. Ang estado ang may pananagutan sa pangangalaga sa malalaking kalye, sa ibang salita, mga kalye at daluyan na may klasipikasyon, samantalang ang ilang kalye ay pananagutan ng county at iba pa, sa lokal na kinauukulan.

Minsan kung bibiyahe ka sa mga pribadong kalsada, kailangan mong magbayad ng toll. Ito’y totoo para sa ilang pampublikong kalsada, halimbawa kapag nagmamaneho papunta sa isang malaking siyudad, dumadaan sa isang tunnel, patawid ng tulay, o sa pangkaraniwang kalsada. Ang paniningil ng toll para kumalap ng pananalapi para sa malalaking proyektong pangkalye ay nagiging pangkaraniwan na.

Anong uri ng transportasyong pampubliko ang iyong ginagamit sa iyong tinitirhan?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no