Intro
Tagalog • Tagalog

Ang mga Sámi

©Trym Ivar Bergsmo/Samfoto©Trym Ivar Bergsmo/Samfoto

Ang mga Sámi ay isang likas na mga katutubong naninirahan sa hilagang bahagi ng Norway, Sweden, Finland at Russia sa matagal nang panahon. Ang likas na katutubo ay pangkat ng mga taong pinakamatagal nang naninirahan sa isang bansa.

Ang populasyon ng mga Sámi ay tinatantiyang nasa 100,000 katao, at 40,000 hanggang 50,000 ng mga taong ito ay naninirahan sa Norway.

Ang wikang Sámi ay may ilang iba’t-ibang diyalekto at hindi lahat ng Sámi ay nauunawaan ang isa’t-isa. Ang mga Sámi ay may sariling kultura at relihiyon, kahit na ang malaking bilang ng mga Sámi ngayon ay mga Kristiyano. Ang mga Sámi ay may sariling tradisyon sa musika. Marami sa mga tao ang nag-uugnay sa musika ng Sámi sa joik. Ang joik ay pinaghalong pagkanta at paggamit sa iyong boses bilang instrumento.

Ang pinakaunang mga Sámi ay nabuhay sa pamamagitan ng pangangaso at pangingisda. Ang ilang mga Sámi ay nagpalaki rin ng malalaking kawan ng reindeer sa malalawak na lupain ng Hilagang Norway. Sa ngayon, may 10% na lang ng mga Sámi ang namumuhay sa pamamagitan ng pag-alaga ng reindeer. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho na ng iba.

Karamihan sa mga Sámi ay naninirahan pa rin sa Hilagang Norway, bagamat ang Oslo ay isa rin sa mga munisipalidad ng bansa kung saan naninirahan ang malaking populasyon ng mga Sámi.

Noong 1989, ang unang Parlamento ng Sámi (Sámi Ting) ay binuksan sa Norway. Ang Sámi Ting ay ang sariling pulong ng mga Sámi na demokratikong inihalal. Ang Sámi Ting ay kumikilos sa mga isyung tulad ng kultura at edukasyon ng Sámi bukod sa iba pang bagay.

Ang mga taong Sámi ay may katayuang likas na katutubo. Talakayin ang mga sitwasyon ng iba’t-ibang mga katutubo sa buong mundo.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no