Intro
Tagalog • Tagalog

Pampublikong karapatan na daanan (Allemannsretten)

©Tore Wuttudal/Samfoto©Tore Wuttudal/Samfoto

Ang pampublikong karapatan na daanan (Allemannsretten) ay nagbibigay karapatan sa atin na maglakad o magkampo sa mga bukirin. Ang karapatan na daanan ay mahalaga pagdating sa mga gawaing panglibangan sa Norway. Binibigyan tayo ng pampublikong karapatan na daanan ng karapatan na maglakad sa mga kagubatan at kabundukan, mag-ski sa mga gubat sa panahon ng tag-niyebe, at magbisikleta o dumaan sa mga daanan. Ang pampublikong karapatan na daanan ay hindi magagamit sa mga sasakyang de-motor.

Ang pampublikong karapatan na daanan ay nagagamit lang sa mga lupaing di-tinataniman at mga lupaing tinataniman na nag-yelo o natatabunan ng snow. Kabilang sa mga lupaing hindi tinataniman sa Norway ay ang mga lawa, mga tabing-dagat, mga sapa, mga kagubatan at mga kabundukan. Kabilang sa mga lupaing tinataniman ang mga sakahan, mga hardin at mga taniman sa palibot ng mga bahay. Sa ibang salita, wala tayong karapatan na tumahak sa lupain ng ibang tao na tinataniman.

Maaari tayong maglakad o mag-ski saan man natin naisin at magkampo saan man natin gustuhin sa lupain di-tinataniman. Maaari tayong matulog sa labas o magtayo ng tent, pero hindi lalapit sa 150 metro sa isang bahay o cottage. Kung nais natin na manatili nang higit sa 48 oras sa iisang lugar, kailangan natin hingin ang pahintulot ng may-ari.

Mayroon din tayong mga pananagutan kung gamitin natin ang ating karapatan na daanan. Hindi tayo maaaring manakit ng mga hayop sa mga bukirin. Kailangan nating magligpit at hindi mag-iwan ng kalat. Kailangan maingat tayo sa pagsisindi ng mga apoy. Ipinagbabawal na magsindi ng apoy sa mga kagubatan o malapit sa mga gubat sa panahong pagitan ng ika-15 ng Abril – ika-15 ng Setyembre.

Sa karamihan ng mga lugar ay makakapitas tayo ng mga berry, mushroom at mga bulaklak, subalit sa Hilagang Norway, may mga natatangin patakaran sa pamimitas ng cloudberry.

Ano ang magagawa natin para mapangalagaan ang mga bukirin?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no