Intro
Tagalog • Tagalog

Loveleen Rihel Brenna

Pinuno ng “National Parents’ Committee para sa Primary at Lower Secondary School” (FUG)

Bakit mahalaga na malaman ng mga bagong dating na imigrante ang tungkol sa Norway at sa mga pananaw nito sa pagpapalaki ng mga bata?

Nais ng lahat ng magulang ang pinakamahusay para sa kanilang mga anak at nais nila na magkaroon sila ng mas magandang buhay kaysa sa kanila. Sa aking palagay, mahalaga na malaman ng mga imigrante ang inaasahan sa kanila ng lipunan, upang mapalaki nila ang kanilang mga anak sa pinakamahusay na paraan. Ano ang inaasahan ng mga paaralan. Ano ang inaasahan ng mga nursery school? Ano ang inaasahan ng mga pampublikong klinika? Mahalaga bang isipin ang mga katanungang ito para sa kapakanan ng bata at para mapanatili ang pamumuno ng magulang?

Paano para sa mga bata ang pagbabalik-balik sa pagitan ng mga kuturang kami at kulturang ako?

Ang pakikitungo sa maraming nagbabanggang kaugalian ay isang kabigatan para sa maraming kabataan. Ang tinuturing na wasto sa tahanan ay maaaring mali sa paaralan, at gayon din naman na ang tinuturing na wasto sa paaralan ay maaring mali sa tahanan. Madalas na mas abala sa mga kaibahang pangrelihiyon at pangkultura ang mga magulang kaysa sa bigyang pansin ang kanilang mga anak. Mahalagang tandaan na hindi pinili ng mga kabataan ang sitwasyon na kinalalagyan nila.

Nakaranas ka na ba ng anumang di-pagkakaunawaan?

Mabibigyan kita ng halimbawa. Noong maliit ako at may ginawa akong hindi tama, sasabihin ng aking ama: “Yumuko ka kapag kinakausap kita. Magpakita ka ng galang!” Kapag may ginawa akong hindi tama sa paaralan, sasabihin ng guro: “Tingnan mo ako sa mata kapag kinakausap kita.”

Ano ang mga inaasahan mo sa hinaharap?

Para sa kapakanan ng mga bata, nais kong pangasiwaan nating makita ang pagkakapare-pareho sa pagitan ng mga tao at ang kanilang katumbas na halaga. Mas mahalag ito kaysa natitigil tayo dahil sa pagkakaiba-iba.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no